Geodeta Syców - Usługi Geodezyjne

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuje, że firma GEODEZJA Mateusz Migoń jest gotowa do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016.

 1. Administratorem tych danych jest GEODEZJA Mateusz Migoń, z siedzibą w Siemianicach przy ul. Kościelnej 21/12

  Dane kontaktowe Administratora:
  Mateusz Migoń
  ul. Kościelna 21/12
  63-645 Siemianice
  e-mail: biuro@geodezjamigon.pl
  tel.: 601 772 584

 1. Celem zbierania/przyjmowania danych jest świadczenie usług dla zleceniodawcy.
 2. Przysługuje Państwu, prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  – żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  – żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  – wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
 8. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oceń nas!
[Suma: 0 Średnia: 0]
Szybki kontakt!
+
Wyślij!